Έδρα AXA

Απονεμήθηκε η έδρα ΑΧΑ στον Δρ. Απόστολο Βουλγαράκη για περαιτέρω έρευνα στο θέμα των δασικών πυρκαγιών.

Ως μέρος της έδρας του AXA, ο Δρ. Βουλγαράκης και η ομάδα του έχουν σχεδιάσει ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα χρησιμοποιώντας έναν μοναδικό συνδυασμό μοντελοποίησης πυρκαγιών, μοντελοποίησης συστημάτων της Γης, σε συνδυασμό με δορυφορικών και επιτόπιων παρατηρήσεων και κατάλληλων τεχνικών machine learning. Αυτό το πρόγραμμα θα είναι μια αλλαγή στον τρόπο που κατανοούμε και μοντελοποιούμε το σύστημα της Γης, με τη δυνατότητα να μεταμορφώσει μια ποικιλία επιστημονικών κλάδων στο πεδίο. Θα επηρεάσει επίσης διάφορους τομείς που θα ωφεληθούν από καλύτερες προβλέψεις για τις δασικές πυρκαγιές, κλίμα και ποιότητα του αέρα σε όλο τον κόσμο – για τη βιομηχανία, τη χάραξη πολιτικής και την κοινωνία γενικότερα.

Για περισότερες πληροφορίες πατήστε εδώ