Ερευνητικά Προγράμματα

Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή και τις Επιπτώσεις της - Climpact

https://climpact.gr/main/

 

Πρόγραμμα Συνεργασίας με το Leverhulme Centre for Wildfires σε θέματα πυρκαγιών

https://centreforwildfires.org/affiliated-research/

 

AXA Chair in Wildfires and Climate

https://www.axa-research.org/en/project/Apostolos-voulgarakis